Απονομή Αριστείων και Βραβείων Προόδου

Την Παρασκευή 25/10/2019 έγινε στο σχολείο μας η τελετή για την απονομή των Αριστείων και των Βραβείων Προόδου στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Share the Post: