Το Σχολείο μας στεγάζεται σ’ ένα όμορφο σχολικό κτίριο με άνετες αίθουσες διδασκαλίας. 
Οι σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης δεν συμβαδίζουν με τη ποσότητα, αλλά με την ποιότητα. Επιμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε ένα όραμα σχολείου, όπου κάθε παιδί βρίσκει το χώρο του και ανθρώπους – εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό – που το περιβάλλουν με ιδιαίτερη αγάπη. Με πολλή φροντίδα, όλοι μας εντάσσουμε σταδιακά τα παιδιά στην κοινωνική ομάδα του σχολείου. 

Βασικό μας μέλημα είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, η ωρίμανση του συναισθηματικού του κόσμου, η εξέλιξη της ικανότητας διατύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων, η δόμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων, η κατανόηση αρχών των μαθηματικών και της λογικής, η ανάδειξη των ταλέντων και κλίσεών του, η ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο της τάξης και του σχολείου, η σωματική του διάπλαση, η αισθητική του καλλιέργεια, η εξοικείωσή του με την τεχνολογία, η επαφή του με το φυσικό περιβάλλον.

Με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές του Σχολείου μας αποκτούν σφαιρική γνώση και κριτική σκέψη.

Παράλληλα, μέσα από τις διαθεματικές εργασίες που αναλαμβάνουν, εμβαθύνουν σε επίκαιρα θέματα και καλλιεργούν τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να αποτελούν ενεργά μέλη μιας ομάδας.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το παιδί, πρέπει να νιώθει αγάπη από τους δασκάλους του και παράλληλα να τους θεωρεί πηγή γνώσης, ενθάρρυνσης και αναγνώρισης των προσπαθειών του. Το Σχολείο μας έχει για συνεργάτες άριστους εκπαιδευτικούς, έμπειρους, μορφωμένους, με διάθεση να προσφέρουν στα παιδιά. 

Ασφάλεια και Φροντίδα

Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν σαν πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των παιδιών. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, τα παιδιά επιβλέπονται από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και οργανώνουν το παιχνίδι τους.

Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη

Στο Σχολείο μας, παιδοψυχολόγος συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς. Η συμβολή του παιδοψυχολόγου επεκτείνεται στη διερεύνηση για την ανάδειξη ταλέντων και δεξιοτήτων που διαθέτουν τα παιδιά.

Συνεργασία με την Οικογένεια

Υπάρχει ουσιαστική και συνεχής συνεργασία οικογένειας και σχολείου. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, γίνεται συνάντηση των γονέων με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλύουν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν.

Όποιος γονέας επιθυμεί να συναντήσει τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να το κάνει είτε κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας του Σχολείου (σε προκαθορισμένο ραντεβού), είτε κατά τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση και πολιτισμός», έρχονται να συμπληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία. 

Οι συχνές επισκέψεις σε μουσεία, σε θέατρα και σε χώρους με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι μαθητές στο χώρο του Σχολείου μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν τη γνώση κι όχι να την δεχτούν παθητικά.

 

To Top