Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας του Γυμνασίου και του Λυκείου του Σχολείου μας διαμορφώνεται  ως εξής:

 

Έως 8:30
Προσέλευση
08:40-14:20Διευρυμένο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα
14:20
1η Βάρδια Σχολικών Λεωφορείων
14: 20 - 16:00Φροντιστηριακά Μαθήματα & Όμιλοι
16:00 2η Bάρδια Σχολικών Λεωφορείων

Πρόγραμμα σπουδών

Γυμνάσιο

Το Σχολείο μας στεγάζεται σ’ ένα όμορφο σχολικό κτίριο με άνετες αίθουσες διδασκαλίας.

Με δεδομένο ότι το Γυμνάσιο αποτελεί μια κρίσιμη εκπαιδευτική βαθμίδα που προδιαγράφει και καθορίζει τη μετέπειτα εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών, στο Σχολείο μας:

  • Παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές.
  • Παρέχεται εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται.
  • Με την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις τάξεις του Γυμνασίου, εντάσσουμε ένα ισχυρό εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες εμπλέκουμε τους μαθητές σε διαδικασίες που προάγουν την πολιτισμική τους ταυτότητα.
  • Μέσα από την περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο του σχολείου στοχεύουμε σε παιδιά με οικολογική ευαισθησία και κοινωνική συνείδηση.
  • Μ’ ένα πολυσχιδές πρόγραμμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών μας στην έκδοση του μαθητικού περιοδικού του Σχολείου μας, σε διαγωνισμούς και μαθητικούς αγώνες, όπως, επίσης, σε επιμορφωτικές επισκέψεις και εξορμήσεις, διευρύνουμε τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των μαθητών μας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητά τους.
  • Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, η οποία καταλήγει με μεγάλη επιτυχία στην απόκτηση πτυχίων, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να χειρίζονται με άνεση τις ξένες γλώσσες και να εμπεδώνουν την παιδεία και τον πολιτισμό των άλλων λαών.
  • Τέλος, με την υψηλού επιπέδου μάθηση που παρέχουμε στα παιδιά μας, οικοδομούμε σταδιακά τη γνώση και τα προετοιμάζουμε κατάλληλα για το μέλλον.

 

Λύκειο

Με δεδομένη την ανάγκη για μια παιδεία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και να παράσχει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αποκτήσουν προοπτικές για το μέλλον, στόχος του Λυκείου μας δεν είναι μόνο η  εισαγωγή στα ΑΕΙ της επιλογής των μαθητών μας, χωρίς την ανάγκη καμιάς εξωσχολικής βοήθειας (φροντιστηρίου), αλλά και η διαμόρφωση ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η φοίτηση στις τάξεις του Λυκείου γίνεται σε τμήματα ολιγομελή.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα του Λυκείου έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και συγγραφική εμπειρία και, σε συνδυασμό με το διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας.

Επιπρόσθετα, στους μαθητές μας παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές και εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, υποστηρίζεται με διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο μαθητής του Λυκείου μας, παράλληλα με την προετοιμασία του για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, θα ολοκληρώσει, με την απόκτηση πτυχίων, την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), ενώ ταυτόχρονα θ’ αναπτύξει την προσωπικότητά του συμμετέχοντας σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμορφωτικές επισκέψεις.

Τέλος, έχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πλήρη στήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού εντύπου από τους καθηγητές του Σχολείου.

Ξένες Γλώσσες

Στην εποχή μας οι κοινωνικές κι εργασιακές σχέσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας. 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί από τους νέους μας να κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους, αποκτώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

Στο Σχολείο μας, με την εντατική διδασκαλία των Αγγλικών από την Α’ Δημοτικού, τη δυνατότητα επιλογής Γαλλικών ή Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού, με μεθοδικότητα και σύστημα οδηγούμε τα παιδιά να κάνουν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά κτήμα τους και να αποκτήσουν τους τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση. 

Κάθε χρόνο μαθητές μας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Συγχρόνως λειτουργούν ολιγομελή μεσημεριανά εντατικά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για τα αντίστοιχα πτυχία.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το Σχολείο μας εντάσσει στην εκπαιδευτική του προσπάθεια την έκδοση βιβλιοτετραδίων και βοηθητικών εγχειριδίων για όλες τις τάξεις. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τη διδασκόμενη ύλη με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο, να εμπλουτίσουν οι μαθητές τη διδασκαλία με πρόσθετες ασκήσεις και να βοηθηθούν στην αποτελεσματική εμπέδωση της ύλης.