Ωράριο

Το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού του Σχολείου μας διαμορφώνεται με βάση το Διευρυμένο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Απογευματινής Μελέτης, ως εξής:

 

Έως 8:30
Προσέλευση
08:40-14:20Διευρυμένο Υποχρεωτικό Πρόγραμμα
14:20
1η Βάρδια Σχολικών Λεωφορείων
14: 20 - 16:00Πρόγραμμα απογευματινής μελέτης
16:00 2η Bάρδια Σχολικών Λεωφορείων

Πρόγραμμα σπουδών

Στο Σχολείο μας το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο σε ώρες και μαθήματα, σε σχέση με αυτό που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα του Δημοτικού σε δύο άξονες:

Ποσοτικά: αυξάνονται σε όλες τις τάξεις οι ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Διδάσκονται συστηματικά τα Αγγλικά και Πληροφορική από την Α’ Δημοτικού. Από τη Δ’ Δημοτικού εισάγεται δεύτερη ξένη γλώσσα.

Ποιοτικά, με δικό μας υλικό (Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης, δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις και φυλλάδια από τους εκπαιδευτικούς μας σ’ όλες τις τάξεις). Μεγάλη σημασία έχει για εμάς και η παρουσία καθηγητών ειδικότητας, όπως καθηγητή Φυσικής στο μάθημα της Φυσικής της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού.

Ειδικότερα, λοιπόν, στο βασικό πρόγραμμα:

Στη Γλώσσα, το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης διδάσκεται συστηματικά, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Έτσι τα παιδιά αποκτούν ένα ισχυρότατο υπόβαθρο που τους ακολουθεί μέχρι την Γ’ Λυκείου και τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Στα Μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν συγκροτημένη λογική σκέψη. Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών μας δεν απαιτεί από τα παιδιά να γνωρίζουν μόνο να εκτελούν τις βασικές πράξεις, αλλά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα λογικής.

Τα Αγγλικά διδάσκονται συστηματικά από την Α’ Δημοτικού, ενώ τα Γαλλικά και τα Γερμανικά προστίθενται από την Δ’ Δημοτικού.

Η Πληροφορική εισάγεται ως κανονικό μάθημα από την Α’ Δημοτικού.

Καθηγητής Φυσικής συμμετέχει σε μαθήματα της ειδικότητάς του με εκτέλεση πειραμάτων, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν και να μελετούν θεωρητικά και πειραματικά φυσικές έννοιες και φαινόμενα.

Οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονική τάξη κ.ά.) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνδυάζοντας εικόνα, ήχο και κίνηση σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Βιολογία, η Γεωγραφία, η Ιστορία.

Από την Α’ Δημοτικού ξεκινά η μουσική εκπαίδευση. Εισάγονται στις βασικές αρχές και στη φιλοσοφία της θεωρίας της μουσικής και χρησιμοποιούν φλογέρες. Όσα παιδιά επιθυμούν, συμμετέχουν στη χορωδία του Σχολείου μας η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε διάφορες εκδηλώσεις

Καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών φέρνουν τα παιδιά κοντά στην τέχνη, ενθαρρύνοντάς τα να ασχοληθούν με τη ζωγραφική, τη χαρακτική και τη γλυπτική.

Στο σχολείο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στη Φυσική Αγωγή η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, τη κινητική τους ωρίμανση και την καλή τους υγεία. Στις μεγαλύτερες τάξεις, τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν κανόνες ομαδικών αθλημάτων, όπως ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παράλληλα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη προς τον κλασικό αθλητισμό. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί της πατρίδας μας.

Ξένες Γλώσσες

Στην εποχή μας οι κοινωνικές κι εργασιακές σχέσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας. 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί από τους νέους μας να κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους, αποκτώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 

Στο Σχολείο μας, με την εντατική διδασκαλία των Αγγλικών από την Α’ Δημοτικού, τη δυνατότητα επιλογής Γαλλικών ή Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού, με μεθοδικότητα και σύστημα οδηγούμε τα παιδιά να κάνουν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά κτήμα τους και να αποκτήσουν τους τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση. 

Κάθε χρόνο μαθητές μας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

Συγχρόνως λειτουργούν ολιγομελή μεσημεριανά εντατικά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για τα αντίστοιχα πτυχία.

Μελέτη

.Στους μαθητές/-τριες του Δημοτικού του Σχολείου μας, μετά το πέρας του υποχρεωτικού προγράμματος και κατά το χρονικό διάστημα 14:20 – 16:00, προσφέρεται η δυνατότητα της ένταξής τους σε τμήματα Απογευματινής Μελέτης. Στα τμήματα αυτά, οι μαθητές/-τριες υπό την επίβλεψη εκπαιδευτικών εκτελούν κατά προτεραιότητα και εξατομικευμένα τις γραπτές εργασίες στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά για την επόμενη μέρα. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που απομένει οι εκπαιδευτικοί επιλύουν τυχόν απορίες, απαντάνε σε ερωτήσεις, καλύπτουν στο μέτρο του δυνατού τα μαθησιακά κενά των μαθητών/-τριών και τους παρωθούν να εκτελέσουν τις υπόλοιπες εργασίες τους.

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών/-τριών για την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ατομικότητα του κάθε παιδιού και σεβόμενοι τους προσωπικούς ρυθμούς μάθησης κι εργασίας του.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Το Σχολείο μας εντάσσει στην εκπαιδευτική του προσπάθεια την έκδοση βιβλιοτετραδίων και βοηθητικών εγχειριδίων για όλες τις τάξεις. Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τη διδασκόμενη ύλη με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο, να εμπλουτίσουν οι μαθητές τη διδασκαλία με πρόσθετες ασκήσεις και να βοηθηθούν στην αποτελεσματική εμπέδωση της ύλης.

Προαιρετικές δραστηριότητες

Οι προαιρετικές δραστηριότητες, γίνονται στη συνέχεια του υποχρεωτικού προγράμματος του Σχολείου μας και η αξία τους είναι σημαντική, γιατί δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά που συμμετέχουν, να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και τις κλίσεις τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να παρουσιάσουν τα ταλέντα τους.

Παρακάτω φαίνεται αναλυτικά το πρόγραμμα των προαιρετικών δραστηριοτήτων.

TAE KWON DO

Mini–Tennis

Ακαδημία ποδοσφαίρου COBRA JUNIOR

Κολύμβηση

ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Θερινά Προγράμματα (Summer Camps)

Όλα τα παιδιά περιμένουν το καλοκαίρι, να κλείσουν τα σχολεία για να αρχίσουν το παιχνίδι και να ξεκουραστούν!

Τα δικά μας παιδιά όμως, περιμένουν να κλείσουν τα σχολεία, για να … συνεχίσουν να έρχονται στο σχολείο μας!

Μόλις χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς, το σχολείο μας υλοποιεί το ESP Summer Camp.

Εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μουσική, αθλητικές δραστηριότητες, παιδικές ταινίες, επιτραπέζια παιχνίδια, θαλάσσια μπάνια, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές και πολλά άλλα! 

Το θερινό πρόγραμμα (ESP Summer Camp) είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει τις αθλητικές ανάγκες και τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις παιδιών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες του καλοκαιριού, μετά τη λήξη του σχολικού έτους. Τα τμήματα χωρίζονται βάσει ηλικίας.

Το ESP Summer Camp στελεχώνεται από άριστους και έμπειρους προπονητές, εκπαιδευτικούς και συνεργάτες του Σχολείου μας, που ξεχωρίζουν για τις γνώσεις τους, την ευαισθησία και την αγάπη τους για τα παιδιά.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται κυρίως στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας.