Επικοινωνία με γονείς

Η επικοινωνία με τους γονείς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και υλοποιείται με προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες για θέματα επίδοσης και διαγωγής.

https://demosite.esp.edu.gr/wp-content/uploads/2019/09/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΜΕ-ΓΟΝΕΙΣ.pdf

Share the Post: