Η εγγραφή στο Σχολείο μας σημαίνει αυτόματα και αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, όπως αυτός αναρτάται δημόσια στην επίσημη ιστοσελίδα μας.

Εσωτερικός κανονισμός Πρωτοβάθμιας

Εσωτερικός κανονισμός Δευτεροβάθμιας

 

To Top