Ιδιωτικά Γυμνάσια των Εκπαιδευτηρίων Σύγχρονη Παιδεία

Το Σχολείο μας στεγάζεται σ’ ένα όμορφο σχολικό κτίριο με άνετες αίθουσες διδασκαλίας.
Με δεδομένο ότι το Γυμνάσιο αποτελεί μια κρίσιμη εκπαιδευτική βαθμίδα που προδιαγράφει και καθορίζει τη μετέπειτα εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών, στο Σχολείο μας:

  • Παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές.
  • Παρέχεται εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται.
  • Με την αξιοποίηση των διαδραστικών πινάκων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις τάξεις του Γυμνασίου, εντάσσουμε ένα ισχυρό εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Μέσα από ποικίλες πρωτοβουλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες εμπλέκουμε τους μαθητές σε διαδικασίες που προάγουν την πολιτισμική τους ταυτότητα.
  • Μέσα από την περιβαλλοντική δράση στο πλαίσιο του σχολείου στοχεύουμε σε παιδιά με οικολογική ευαισθησία και κοινωνική συνείδηση.
  • Μ’ ένα πολυσχιδές πρόγραμμα εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή των μαθητών μας στην έκδοση του μαθητικού περιοδικού του Σχολείου μας, σε διαγωνισμούς και μαθητικούς αγώνες, όπως, επίσης, σε επιμορφωτικές επισκέψεις και εξορμήσεις, διευρύνουμε τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις των μαθητών μας, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη δημιουργικότητα και την κοινωνικότητά τους.
  • Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών, η οποία καταλήγει με μεγάλη επιτυχία στην απόκτηση πτυχίων, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να χειρίζονται με άνεση τις ξένες γλώσσες και να εμπεδώνουν την παιδεία και τον πολιτισμό των άλλων λαών.
  • Τέλος, με την υψηλού επιπέδου μάθηση που παρέχουμε στα παιδιά μας, οικοδομούμε σταδιακά τη γνώση και τα προετοιμάζουμε κατάλληλα για το μέλλον.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα του Γυμνασίου έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και συγγραφική εμπειρία και, σε συνδυασμό με το διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ιδιωτικά Γυμνάσια των Εκπαιδευτηρίων Σύγχρονη Παιδεία υπάρχει στενή και ουσιαστική συνεργασία οικογένειας και Σχολείου. Κάθε μήνα, οι γονείς συναντούν τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι στη διάθεσή τους και καθημερινά στο τηλέφωνο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος «Εκπαίδευση και πολιτισμός», έρχονται να συμπληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να ενθαρρύνουν την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.
Οι συχνές επισκέψεις σε μουσεία, σε θέατρα και σε χώρους με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και οι εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι μαθητές στο χώρο του Σχολείου μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, βοηθώντας τους να ανακαλύψουν και να κατακτήσουν τη γνώση κι όχι να την δεχτούν παθητικά.

Λύκειο

Με δεδομένη την ανάγκη για μια παιδεία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και να παράσχει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια, προκειμένου να αποκτήσουν προοπτικές για το μέλλον, στόχος του Λυκείου μας δεν είναι μόνο η  εισαγωγή στα ΑΕΙ της επιλογής των μαθητών μας, χωρίς την ανάγκη καμιάς εξωσχολικής βοήθειας (φροντιστηρίου), αλλά και η διαμόρφωση ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η φοίτηση στις τάξεις του Λυκείου γίνεται σε τμήματα ολιγομελή.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα τμήματα του Λυκείου έχουν μεγάλη εκπαιδευτική και συγγραφική εμπειρία και, σε συνδυασμό με το διευρυμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας.

Επιπρόσθετα, στους μαθητές μας παρέχεται πλήρης σειρά βιβλίων που έχουν συγγράψει για το Σχολείο οι διδάσκοντες καθηγητές και εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία, όταν και όπου χρειάζεται.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων, εκτός από τις προβλεπόμενες γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, υποστηρίζεται με διαγωνίσματα προσομοίωσης σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Ο μαθητής του Λυκείου μας, παράλληλα με την προετοιμασία του για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, θα ολοκληρώσει, με την απόκτηση πτυχίων, την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), ενώ ταυτόχρονα θ’ αναπτύξει την προσωπικότητά του συμμετέχοντας σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και επιμορφωτικές επισκέψεις.

Τέλος, έχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και πλήρη στήριξη στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού εντύπου από τους καθηγητές του Σχολείου.

To Top