Στα Ιδιωτικά Δημοτικά των Εκπαιδευτηρίων Σύγχρονη Παιδεία το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο σε ώρες και μαθήματα, σε σχέση με αυτό που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα του Δημοτικού σε δύο άξονες:

 • Ποσοτικά: αυξάνονται σε όλες τις τάξεις οι ώρες διδασκαλίας των βασικών μαθημάτων της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Διδάσκονται συστηματικά τα Αγγλικά και Πληροφορική από την Α’ Δημοτικού. Από τη Δ’ Δημοτικού εισάγεται δεύτερη ξένη γλώσσα.
 • Ποιοτικά, με δικό μας υλικό (Για την καλύτερη εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης, δίνονται σημειώσεις, ασκήσεις και φυλλάδια από τους εκπαιδευτικούς μας σ’ όλες τις τάξεις). Μεγάλη σημασία έχει για εμάς και η παρουσία καθηγητών ειδικότητας, όπως καθηγητή Φυσικής στο μάθημα της Φυσικής της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού.

Ειδικότερα, λοιπόν, στο βασικό πρόγραμμα:

 • Στη Γλώσσα, το μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης διδάσκεται συστηματικά, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Έτσι τα παιδιά αποκτούν ένα ισχυρότατο υπόβαθρο που τους ακολουθεί μέχρι την Γ’ Λυκείου και τις Πανελλήνιες εξετάσεις.
 • Στα Μαθηματικά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν συγκροτημένη λογική σκέψη. Η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών μας δεν απαιτεί από τα παιδιά να γνωρίζουν μόνο να εκτελούν τις βασικές πράξεις, αλλά να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε απλά αλλά και σύνθετα προβλήματα λογικής.
 • Τα Αγγλικά διδάσκονται συστηματικά από την Α’ Δημοτικού, ενώ τα Γαλλικά και τα Γερμανικά προστίθενται από την Δ’ Δημοτικού.
 • Η Πληροφορική εισάγεται ως κανονικό μάθημα από την Α’ Δημοτικού.
 • Καθηγητής Φυσικής συμμετέχει σε μαθήματα της ειδικότητάς του με εκτέλεση πειραμάτων, ώστε οι μαθητές να προσεγγίζουν και να μελετούν θεωρητικά και πειραματικά φυσικές έννοιες και φαινόμενα.
 • Οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, ηλεκτρονική τάξη κ.ά.) αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνδυάζοντας εικόνα, ήχο και κίνηση σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Βιολογία, η Γεωγραφία, η Ιστορία.
 • Στην Ευέλικτη Ζώνη τα παιδιά δουλεύουν πάνω σε ορισμένα projects με θεματολογία από την Επιστήμη, την Ιστορία, το Περιβάλλον κλπ. Έχουν έτσι την ευκαιρία να ψάξουν στη βιβλιογραφία, σε εγκυκλοπαίδειες και στο Διαδίκτυο, να συνθέσουν, να φτιάξουν ομάδες και να συνεργαστούν.
 • Από την Α’ Δημοτικού ξεκινά η μουσική εκπαίδευση. Εισάγονται στις βασικές αρχές και στη φιλοσοφία της θεωρίας της μουσικής και χρησιμοποιούν φλογέρες. Όσα παιδιά επιθυμούν, συμμετέχουν στη χορωδία του Σχολείου μας η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε διάφορες εκδηλώσεις
 • Καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών φέρνουν τα παιδιά κοντά στην τέχνη, ενθαρρύνοντας τα να ασχοληθούν με τη ζωγραφική, τη χαρακτική και τη γλυπτική.
 • Στο σχολείο μας δίνουμε μεγάλη σημασία στη Φυσική Αγωγή η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών, τη κινητική τους ωρίμανση και την καλή τους υγεία. Στις μεγαλύτερες τάξεις, τα παιδιά αρχίζουν να μαθαίνουν κανόνες ομαδικών αθλημάτων, όπως ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παράλληλα, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη προς τον κλασσικό αθλητισμό. Επίσης, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί της πατρίδας μας.
To Top