Στο Σχολείο μας ακολουθούμε πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής, που επεξεργαστήκαμε με γνώμονα τις γνώσεις που πρέπει να δίνει ένα σύγχρονο σχολείο σε κάθε παιδί Δημοτικού. Ενσωματώνουμε το μάθημα της Πληροφορικήςστην πρωινή ζώνη από την Α’ Δημοτικού
Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα της πληροφορικής ξεκινά από την Α’ τάξη του Δημοτικού με εξοικείωση στο περιβάλλον του υπολογιστή, με απλά παιχνίδια, ζωγραφική, ερωτήσεις – απαντήσεις μέσω λογισμικού που διαθέτει η ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη.
Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές μαθαίνουν τις πρώτες τεχνικές προγραμματισμού, την ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών, έρχονται σε επαφή με παραθυρικό περιβάλλον, μαθαίνουν επεξεργασία κειμένου και χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Στόχος μας είναι τελειώνοντας οι μαθητές το Δημοτικό να μπορούν να αντλούν πληροφορίες από το διαδίκτυο, να επικοινωνούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να χρησιμοποιούν ή να αναπτύσσουν λογισμικό για απλές εφαρμογές.

To Top