Στην εποχή μας οι κοινωνικές κι εργασιακές σχέσεις, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών.

 

Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας. 
Ξενόγλωσσα ακούσματα και εικόνες πρέπει να βρίσκονται στο νηπιακό παιχνίδι, στο παιδικό τραγούδι, στην καθημερινότητα του νέου και του εφήβου, έτσι ώστε η ξένη γλώσσα να γίνει κτήμα του νέου και εφόδιο για να κινηθεί, να εργαστεί, να αισθάνεται κυρίαρχος του σύγχρονου κόσμου. 
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί από τους νέους μας να κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους, αποκτώντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. 
Στο Σχολείο μας, με την εντατική διδασκαλία των Αγγλικών από το Προνηπιαγωγείο, τη δυνατότητα επιλογής Γαλλικών ή Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας από την Δ’ Δημοτικού, με μεθοδικότητα και σύστημα οδηγούμε τα παιδιά να κάνουν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά κτήμα τους και να αποκτήσουν τους τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση. 
Κάθε χρόνο μαθητές μας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών, σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας. 
Συγχρόνως λειτουργούν ολιγομελή μεσημεριανά εντατικά τμήματα, που προετοιμάζουν τους μαθητές για τα αντίστοιχα πτυχία.

 

To Top