Τα τμήματα του Προνηπιαγωγείου και του Νηπιαγωγείου έχουν ως στόχο να προσφέρουν στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας γλωσσικά ερεθίσματα στην Αγγλική γλώσσα με τρόπο οικείο και παιγνιώδη. 

Εικονογραφημένα βιβλία με ιστοριούλες από την καθημερινή ζωή των ηρώων τους, καθώς και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, αξιοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να κάνουν την Αγγλική γλώσσα το μέσο με το οποίο οι νεαροί μαθητές αρχίζουν να επικοινωνούν στα Αγγλικά. 

Στόχος μας είναι, όχι μόνο η επικοινωνία στα Αγγλικά, αλλά και η ανάπτυξη λεκτικών, κινητικών, συναισθηματικών και νοητικών δεξιοτήτων που αφορούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

To Top