Ανανεωμένη λίστα (με την προσθήκη των Γερμμανικών ) με τα απαραίτητα σχολικά εφόδια (βιβλία, τετράδια, ντοσιέ κλπ.), που θα χρειαστούμε σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024 για το Δημοτικό