Το ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου μας διαμορφώνεται με βάση το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα και το Πρόγραμμα Απογευματινής Μελέτης.

Το ωράριο λειτουργίας έχει ως εξής:

ΤΑΞΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΩΡΑΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

Α’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

30

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

Β’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

30

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

Γ’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

35

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

Δ’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

35

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

Ε’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

35

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

ΣΤ’

Καθημερινά
08:30 – 14:20

35

Καθημερινά

Λήξη μαθημάτων – 16:00

To Top