Οι άνθρωποι μας

Το παιδί, πρέπει να νιώθει αγάπη από τους εκπαιδευτικούς και παράλληλα να τους θεωρεί πηγή γνώσης, ενθάρρυνσης και αναγνώρισης των προσπαθειών του. 

Το Σχολείο μας έχει για συνεργάτες άριστους εκπαιδευτικούς, έμπειρους, μορφωμένους, με διάθεση να προσφέρουν στα παιδιά.