Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Κάθε ηλικία έχει τις «απαιτήσεις» και τις δυσκολίες της.


Για το λόγο αυτό λειτουργεί στο Σχολείο μας Υπηρεσία Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης.


Ο ρόλος της Ψυχολόγου μας είναι διττός: αφενός προσπαθεί να προλαμβάνει και να αποτρέπει προβλήματα που παρουσιάζονται και αφετέρου να αντιμετωπίζει – πάντα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και την οικογένεια – όλα τα θέματα που ανακύπτουν και έχουν σχέση με τους μαθητές, βοηθώντας τόσο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού, όσο και στην προαγωγή του αυτοσυναισθήματός του, της αυτοεικόνας του.
Επιπλέον υποστηρίζονται συμβουλευτικά οι δάσκαλοι και οι γονείς των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα παιδιά τους, στον συναισθηματικό και συμπεριφοριστικό τομέα.