Συνεργασία με την οικογένεια

Με πίστη στον θεσμό της οικογένειας, συνεργαζόμαστε με τους γονείς προς όφελος των παιδιών. Η επικοινωνία υλοποιείται με ποικίλους τρόπους:

  • Προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες για θέματα επίδοσης και διαγωγής
  • Εβδομαδιαίες προσωπικές ή τηλεφωνικές επαφές με τους διδάσκοντες κατόπιν ραντεβού
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τη Διεύθυνση του Σχολείου
  • Προσωπική συνάντηση και συνεργασία με τη Ψυχολόγο του Σχολείου μας
  • Ενημέρωση μέσω εγκυκλίων και ανακοινώσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών
  • Γενικότερη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μας τάξης (eclass) και του ιστότοπου μας (site) σε θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης
  • Καθημερινή επικοινωνία με τη Γραμματεία του Σχολείου, για εξυπηρέτηση σε ζητήματα που αφορούν στη φοίτηση των μαθητών