Μετακίνηση - Σχολικά

Η μεταφορά των μαθητών/-τριών κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας είναι υποχρέωση του Σχολείου μας και γίνεται μόνο με ιδιόκτητα καλοσυντηρημένα σχολικά λεωφορεία, με έμπειρους οδηγούς και συνοδούς και κάτω από συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Όμως η φροντίδα μας δεν εξαντλείται μόνο στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών/-τριών. Θεωρούμε υποχρέωσή μας τα παιδιά στο σχολικό λεωφορείο, που είναι προέκταση του σχολικού περιβάλλοντος, να αναπνέουν το πολιτισμένο κλίμα του Σχολείου μας. 

Η παραλαβή και παράδοση των μαθητών/-τριών γίνεται ακριβώς έξω από τα σπίτια τους. Τα δρομολόγια ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η διάρκειά τους, και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε οι ώρες παραλαβής και παράδοσης να ’ναι κοντά στην επιθυμητή για τον γονέα ώρα.