Επίσκεψη στο ΚΠΕ Δραπετσώνας

Οι μαθητές/τριες της Γ Γυμνασίου την Τρίτη 8/3/22, στο πλαίσιο του μαθήματος Εργαστήριο Δεξιοτήτων, παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Ζώντας σε μια βιώσιμη πόλη: από τα δικαιώματά μας στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης>>, στο ΚΠΕ Δραπετσώνας (Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία). Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να ασχοληθούν με τις ανάγκες και τις επιθυμίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης  και τα δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες μέσα από τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες εργάστηκαν σε ομάδες εργασίας, παρακολούθησαν σχετικό βίντεο, συμμετείχαν σε παιχνίδια με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και  σε μελέτες περιπτώσεων με κάρτες και εικόνες. Το πρόγραμμα ήταν προσαρμοσμένο σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά της COVID – 19 και ακολουθήθηκαν αυστηρά οι προδιαγραφές του ΕΟΔΔΥ.

Share the Post: