43η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος με θέμα «Ένας για όλους και όλοι για έναν: Οι νέοι συνηγορούν στη διαμόρφωση της Ευρώπης του αύριο»

Tα Εκπαιδευτήρια Σύγχρονη παιδεία έχοντας επιδείξει αξιόλογες προσπάθειες στην προώθηση της καινοτομίας και της ενίσχυσης της πολυεπίπεδης εξέλιξης των μαθητών συμμετείχαν σε προγράμμα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού με στόχους:

•τη βελτίωση τους στη λήψη αποφάσεων, την επιλογή και τον καταμερισμό των ευθυνών 

•την εξοικείωσή τους με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών

•την  ευαισθητοποίησή τους στον ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν στη μελλοντική οργάνωση της Ευρώπης

•τη συνειδητοποίση της ανάγκης προάσπισης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Η 43η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος με θέμα «Ένας για όλους και όλοι για έναν: Οι νέοι συνηγορούν στη διαμόρφωση της Ευρώπης του αύριο», πραγματοποιήθηκε φέτος – και πάλι μετά από δύο χρόνια λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης – δια ζώσης στην Αθήνα στις 15-18 Απριλίου 2022.

Το Σχολείο μας εκπροσώπησε επάξια η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Τσαμαρδού Νεφέλη.

Η φετινή διοργάνωση είχε ως βάση τους άξονες της ενασχόλησης με τα τρέχοντα ζητήματα, της συμπερίληψης και της αειφόρου ανάπτυξης, με στόχο τη διεύρυνση της επικοινωνίας με νέους και νέες από την Ελλάδα και την Ευρώπη, τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εν τέλει την ανάδειξη της δημοκρατικής συνεννόησης μέσω ένθερμων διαβουλεύσεων και ομόφωνων – ανά επιτροπή -ψηφισμάτων που συνοψίζουν καινοτόμες προτάσεις σε συνθήκες προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, η επαφή με άλλους συνομήλικους και η ανταλλαγή απόψεων, προκειμένου να συζητήσουν σύγχρονα, κρίσιμα ζητήματα ελληνικής και ευρωπαϊκής επικαιρότητας, η κατανόηση των αρχών του διαλόγου, της συνεργασίας και του σεβασμού είναι μερικά από τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες σε αυτήν την τετραήμερη διαδικασία  με απώτερο στόχο την επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ ομαδοσυνεργατικότητας και ατομικότητας.

ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Share the Post: