Οι μαθητές/τριες της Α’ & Β’ Λυκείου την Πέμπτη 31/3 παρακολούθησαν το διαδικτυακό σεμινάριο: Ευφυούς Αειφόρου Διαχείρισης Αστικής Παράκτιας Ζώνης, το οποίο διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχοντας στη συμμαχία EU-CONEXUS – Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να έρθουν κοντά επιστήμονες και μαθητές, για να μοιραστούν την πιο πρόσφατη εξέλιξη/πρόοδο και να συζητήσουν νέες ιδέες. Στο πρώτο σκέλος του σεμιναρίου ενημερώθηκαν οι μαθητές σχετικά με την συμμαχία EU-CONEXUS, από τη συνεργάτιδα στο πανεπιστήμιο της Βαλένθια, και στη συνέχεια συζητήθηκαν θέματα για την αντιμετώπιση των παράκτιων καταστροφών και των κινδύνων που έχουν προκληθεί εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.  Στο δεύτερο σκέλος του σεμιναρίου οι επιστήμονες ενημέρωσαν τους μαθητές για τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας (πχ. αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ο παράκτιος τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές, οι λιμενικές δραστηριότητες, θαλάσσια βιοτεχνολογία κλπ.) και τους εισήγαγαν στα νέα επαγγέλματα που σχετίζονται με την βιώσιμη γαλάζια οικονομία για τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές (πχ. ειδικός διαχείρισης παράκτιων ζωνών, υδροβιολόγος, ωκεανογράφος κλπ). Στο τέλος δημιουργήθηκε πρόσφορο έδαφος για συζήτηση και ερωτήσεις πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα με έμφαση στα νέα επαγγέλματα.