Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου και Λυκείου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της All For Blue. Την Παρασκευή (1/4) παρακολούθησαν το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με οπτικοακουστικό υλικό από την εκπαιδευτική ομάδα της All For Blue και την Τρίτη (5/4) συμμετείχαν στην δράση παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού στη παραλία Μεγάλο Καβούρι (ο υποβρύχιος καθαρισμός έγινε από εξειδικευμένους δύτες). Η δράση έγινε με πρωτόκολλο μηδενικού αποτυπώματος- Zero Waste, αξιοποιώντας επαναχρησιμοποιούμενο εξοπλισμό (γάντια, σακιά, big bags, δίχτυα για τους δύτες) και αποφεύγοντας τα πλαστικά μιας χρήσης. Όλο το εκπαιδευτικό σχέδιο είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης και στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής, την ενεργοποίηση των συμμετεχόντων (active citizenship) αλλά και στην ανάπτυξη στάσεων απέναντι στο περιβάλλον και την ατομική δράση.

Η All For Blue είναι ένας ελληνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνείς δράσεις, αμιγώς εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος καθώς και την ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης όπως και τους τρόπους αποφυγής τους. Επιπλέον είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Padi Aware (USA), μιας παγκόσμιας οργάνωσης που στηρίζει και πιστοποιεί οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την προμηθεύει με τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που δίνονται στα σεμινάρια της.